STREET DANCE TEAM

STREET DANCE TEAM

15 LET A VÍC

Soutěžní složka určená pro zkušené tanečníky. Během lekcí se tanečníci věnují všem tanečním stylům spadajícím pod Street Dance a tvrdě na sobě pracují. Členové složky se pravidelně účastní víkendových workshopů a battlů, či jiných akcí nad rámec kurzu. Účastní se regionálních i postupových soutěží a často vystupují na komerčních akcích. 2x za sezónu vystoupí v Divadelní scéně DK Metropol.